Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Firma se zapojuje do systému Podnikového vzdělávání zaměstnanců :

Jsme zapojeni do výzvy „PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II“, která je spolufinancována Evropskou unií. Hlavním cílem výzvy je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců, a zajistit tak soulad jejich kompetentnosti s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.
Výzva je zahrnuta v programu OP Zaměstnanost 2014-2020 a jejím řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Náš projekt bude finalizován v roce 2021 a po jeho ukončení se k němu na svých stránkách vrátíme s doplňujícími a upřesňujícími informacemi ohledně výstupů a dosažených výsledků.

O naší společnosti

Naše firma byla založena v roce 1990 pod názvem Miroslav Kouble. Postupně se rozrůstala až do dnešní podoby. V roce 2005 se oddělila sekce zabývající se výrobou betonových směsí a ze sekce druhé zabývající se stavebními a zemními pracemi vznikla současná společnost s ručením omezeným SIZ s.r.o.

V letech 2009 – 2010 si naše společnost vybudovala z velké části svépomocí veřejnou čerpací stanici s obchodním názvem Q3 PETROL a následně vytvořila dceřinnou společnost SIZ OIL s.r.o. V roce 2015 pak byla založena ještě další dceřinná společnost pro správu nemovitého majetku a to SIZ NEMO s.r.o.

Celkem ve společnosti pracuje průměrně 30 stálých zaměstnanců.

V roce 2010 společnost získala certifikáty jakosti: ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005.

Certifikace ISO

Základní informace o společnosti:

Název společnosti: SIZ s.r.o.
Sídlo společnosti: Velké Hamry 694
IČ: 27265480, DIČ: CZ27265480
Vznik společnosti SIZ, s.r.o. – 9.března 2005, registrace u obchodního soudu – KS v Ústí n/L., oddíl C, vložka 21530
Jednatelé: Miroslav Kouble, Lubomír Kouble