Popis projektu

  • Investor: Frýdlantská vodárenská společnost
  • Název: Odkanalizování lokality Hág Frýdlant
  • Smluvní cena v mil. Kč bez DPH: 9,8
  • Termín a realizace: 10/2017 – 06/2018
  • Způsob provádění: generální dodavatel