Popis projektu

  • Investor: Lesy ČR, s.p.
  • Název: LC Kristiánovská
  • Smluvní cena v mil. Kč bez DPH: 2,0
  • Termín a realizace: 09/2018 – 07/2019
  • Způsob provádění: generální dodavatel