Popis projektu

Investor:
Název: Opěrná zeď – gabion Bradlec
Smluvní cena v mil. Kč bez DPH: 0,12
Termín a realizace: 03/2019
Způsob provádění: generální dodavatel