• výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí

  • výstavba a rekonstrukce komunikací

  • výstavba a rekonstruce domů a průmyslových objektů

  • skládkování zeminy a sutí na deponii Velké Hamry

  • demoliční práce včetně ekologické likvidace odpadů